ANA SPONSOR

ALTIN SPONSOR

BİLİMSEL DESTEK SPONSORU

DAVET


Değerli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ve Uzmanlık Öğrencisi meslektaşlarımız,

Plastik cerrahinin çalışma alanında ve eğitiminde çok önemli değişimlere tanıklık ettiğimiz bir dönemin içinden geçiyoruz. Bilginin hızla genişlemesi ve tecrübenin artmasıyla her bölge için o bölgeyi tabii olarak sahiplenen branşların çalışma alanları, tarihsel olarak bir anatomik alanın veya sistemin cerrahisi olmak yerine her anatomik alanda zor ve karmaşık cerrahi problemlerin rafine cerrahi çözümlerini kapsayan bir branş olarak tanımlanan uzmanlık sahamız ile giderek daha fazla örtüşüyor. Sıkışan çalışma alanımızda gerek var olabilmenin, gerekse çalıştığımız alanlarda ulusal düzeyde standarta yakın bir eğitim sağlayabilmenin yenilikçi ve alanın tümünü kapsayıcı yaklaşımlarla mümkün olacağına inanıyoruz.

Meme cerrahisi de, bugün artık tek bir branşın ürettiği bilginin hastaları tatmin edecek bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım için yeterli olmayacağı kadar karmaşık bir alan haline gelmiştir. Bugün multidisipliner bir bakış açısı ile ilerleyen, yani farklı uzmanların diğerinin ne yaptığı ile ilgilenmesine gerek kalmadan kendi görevini yaptığı bir alan olan meme cerrahisi, çok yakında ortak akıl ile oluşturulan tedavi yaklaşımlarına farklı disiplinlerin katkıda bulunacağı interdisipliner bir kimlik kazanacaktır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin geçmişinden gelen bilgi ve beceri ve tecrübesiyle, gelecekte de bu alanda hak ettiği yeri kazanması ve koruması meme cerrahisine bakış açımızı genişletip, bilgi ve görgümüzü arttırmaktan geçecektir.

Bu amaçlarla, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği himayesinde, meme cerrahisinin tüm alanlarını içeren bir temel meme cerrahisi programı hazırladık. Bu programı hazırlarken on yılı aşkın süredir meme cerrahisi alanında sertifikasyon, akreditasyon ve eğitim hizmetleri veren Senatürk Meme Akademisi’nden yardım aldık. Program kursun temel bir kurs olduğunu unutmadan titizlikle hazırlanırken, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (European Association of Medical Specialists; UEMS) altında yer alan cerrahi yeterlik kurullarının oluşturduğu çekirdek müfredatlar gözetildi. Geniş kapsamın tüm Türkiye’ye ulaştırılabilmesi için çevrimiçi, didaktik tarzda teorik ders anlatımı benimsendi. Tüm dersler konularında ulusal ve uluslararası bilinirliği olan yetkin eğiticiler tarafından anlatılacaktır. Canlı olacaktır ve sonunda soru/cevap ve tartışma için yeterli süre bırakılacaktır. Özellikle asistanlarımızın yoğun çalışma temposu düşünülerek, kursiyerlerden dersleri kaçıranlar için bant kaydı seyretme imkanı sağlanacaktır. Dersleri takip eden ve kurs sonunda yapılacak sınavda baraj puanını geçen kursiyerler TPRECD tarafından hazırlanan sertifikayı almaya hak kazanacaktır.

Temel Meme Cerrahisi Kursu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin eğitim kalitesini yukarıya çekerken aynı zamanda eğitimi standartlaştırmak için planladığı kursların ilkidir ve bu kursu yakın gelecekte disiplinimizin başka alanlarında da aynı bakış açısı ile kapsayıcı kursların takip etmesi planlanmaktadır.

Bu eğitim programının katılacak olan tüm plastik cerrahi tıpta uzmanlık öğrencilerine ve uzmanlarına faydalı olacağına inanıyoruz. Camiamıza, kurumlarımıza, ve en önemlisi toplum sağlığına bu eğitimin katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Son olarak bu programın hazırlanmasında ve yürütülmesinde katkı ve desteklerini esirgemeyen TPRECD ve SENATURK yönetim kurullarına, kursta görev almayı kabul eden değerli ve saygın eğitimcilere emekleri ve ayırdıkları zaman için teşekkürü bir borç biliyoruz.

Saygılarımızla,