ANA SPONSOR

ALTIN SPONSOR

BİLİMSEL DESTEK SPONSORU

BİLİMSEL PROGRAM


15 OCAK 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe meme hastalıkları ve tedavisi Bahadır Güllüoğlu
11:00-11:40 Meme embriyolojisi ve anatomisi Yiğit Tiftikcioğlu
12:00-12:40 Plastik Cerrahlar için memenin cerrahi anatomisi Akın Yücel
22 OCAK 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Meme yakınmalarına yaklaşım (ağrı, kitle, memebaşı akıntısı ve mastit) / Benign meme durumları Ahmet Dağ
11:00-11:40 Benign proliferatif meme lezyonları (ADH, ALH, LKIS, papiller lezyon, radyal skar) Serap Erel
12:00-12:40 Memenin diğer nadir malign hastalıkları (Fillodes tm, Anjiosarkom, Lenfoma vb) Hande Köksal
13:00-13:40 DKIS; tanı ve tedavi Osman Kurukahvecioğlu
29 OCAK 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Genel meme patolojisi; histolojik, moleküler, genomik sınıflama, evreleme, özel ve genel tipler Sıtkı Tuzlalı
11:00-11:40 Meme kanseri genetiği ve genetik danışmanlık / Genetik dışı risk değerlendirimi / Riski yüksek sağlıklı kadına yaklaşım M. Ümit Uğurlu
12:00-12:40 Genel meme radyolojisi ve görüntüleme eşlikli biyopsi; araçlar, endikasyonlar, tanı etkinlikleri / Meme kanseri için tarama Levent Çelik
5 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Erken evre meme kanserinde cerrahi yaklaşım (meme ve aksillaya) Sibel Özkan Gürdal
11:00-11:40 Meme kanserinde tedavi planlaması; Neoadjuvan tedavi vs primer cerrahi Güldeniz Karadeniz Çakmak
12:00-12:40 Lokal İleri evre meme kanseri nedir? Nasıl bir yaklaşım gerekir? Neoadjuvan tedavi sonrası cerrahi nasıl olmalıdır? Atakan Sezer
13:00-13:40 Meme kanseri tedavisi sonrası takip / Lokorejyonel nüks tanı ve tedavisi / Metastatik meme kanserine yaklaşım Günay Gürleyik
12 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Meme kanserinde prognostik / prediktif faktörler ve sistemik tedavi prensipleri Başak Oyan Uluç
11:00-11:40 Meme kanseri tedavisinde nükleer tıp uygulamaları Tunç Öneş
12:00-12:40 Meme kanserinde radyoterapi tedavi prensipleri; endikasyonlar, yöntemler, hasta ve hastalığa özel tedavi Petek Erpolat
19 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Meme kanseri cerrahisinde meme onarımı için temel prensipler: ilk görüşme, dökümentasyon ve görüntüleme teknikleri Mehmet Bayramiçli
11:00-11:40 Hasta hakları açısından ve hukuki çerçeveden kanser sonrası meme onarımı Gürkan Sert
12:00-12:40 Segmenter mastektomi sonrası onarım: Redistribüsyon ve replasman teknikleri Hasan Karanlık
13:00-13:40 Lat.Dorsi ile meme onarımı Özay Özkaya
26 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Prostetik onarımlarda yardımcı sentetik ve biyolojik materyaller Uğur Anıl Bingöl
11:00-11:40 Doku genişletici ile meme onarımı Billur Sezgin
12:00-12:40 Doğrudan implant ile meme onarımı Burcu Çelet Özden
5 MART 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Prostetik onarımda ameliyat sonrası takip ve komplikasyon yönetimi Şükrü Yazar
11:00-11:40 Abdominal kaynaklı öz dokular ile meme onarımı Serhan Tuncer
12:00-12:40 Öz doku ile meme onarımında ameliyat sonrası takip ve komplikasyon yönetimi Bülent Saçak
12 MART 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Öz dokular ile meme onarımında abdomen dışı seçenekler Zeynep Akdeniz
11:00-11:40 Meme ucu onarımı, yağ greftleri ve tamamlayıcı uygulamalar Serhat Şibar
12:00-12:40 Meme cerrahisi ve lenfödem: Cerrahi tedavi Anıl Demiröz
13:00-13:40 Meme cerrahisi ve lenfödem: Profilaksisi, tedavisi ve ağrı yönetimi Gülseren Akyüz
19 MART 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Estetik meme cerrahisinde plastik cerrahın sorumluluğu, ameliyat öncesi görüşme ve görüntüleme Serhan Tuncer
11:00-11:40 Mastopeksi Cenk Demirdöver
12:00-12:40 Meme büyütmede planlama, insizyon ve implant seçimi İsmail Kuran
26 MART 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Memede implant cerrahisi: geç dönem komplikasyonlar ve implant revizyonu Selahattin Özmen
11:00-11:40 Meme cerrahisi ve ALCL : tanı ve tedavi Sühan Ayhan
12:00-12:40 Mastopeksi ve mastopeksi augmentasyon Akın Yücel
2 NİSAN 2022, CUMARTESİ
10:00-10:40 Meme redüksiyonunda teknik seçimi ve planlama Mehmet Bayramiçli
11:00-11:40 Meme redüksiyonu: komplikasyon yönetimi Zekeriya Tosun